Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn trong thời kỳ khó khăn này. Hãy xem các mẹo của chúng tôi về cách làm việc tại nhà bằng G Suite, bao gồm cả cuộc họp video. Tìm hiểu thêm

So sánh các phiên bản G Suite

Bộ lọc

Basic
Business
Enterprise

*Bộ nhớ G Suite Business và Enterprise không giới hạn cho 5 người dùng trở lên hoặc 1 TB/người dùng nếu có dưới 5 người dùng.